Medikal Masajı

Hasta veya yorgun bir organın rehabilitasyonu, yani yeniden eski durumuna dönmesi için organizmanın yüzeyi üzerine uygulanan sistemli ve belirli mekanik enerji ile derinlerde anatomik ,fiyolojik, fonksiyonel etkiler meydana getiren bir yöntemdir.  Yapılan uygulamalar fizyolojik, fizyopatolojik, anatomik ve terapötik kurallara bağlı kalınarak yapılır. Medikal Masaj” bütün hastalıklarda hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik,kabiliyet kazandırma ve psikolojik destek amaçlı da uygulanmaktadır.